MXI – שיווק בדיגיטל

אסטרטגיה דיגיטלית לחברת נדל”ן בברלין

גיבוש אסטרטגיה לחברת נדל”ן בברלין, העוסקת בניהול ואחזקת נכסים 

תוצאה

שיפור במספר מדדים: חשיפה של המותג, חיזוק האמינות מול קהל היעד וגידול של 30% במספר הפניות. 

פתרון

במחקר השוק שביצענו, עלתה הנקודה שללקוח חשוב  להכיר את החברה ופעילותה וגם את בעליה. על כן, שמנו דגש על האדם שמאחורי החברה, על מנת להעביר מסר של שקיפות ואמינות.

אתגר

מציאת גולשים ממוקדים מבחינה גאוגרפית וסוציו אקונומית, וכן העברת המסר הנכון. 

להצעת מחיר לפרסום ושיווק באינטרנט

Skip to content