MXI – שיווק בדיגיטל

אתר ל
SportCoaching

יניב כהן הוא מאמן אישי בגישה פסיכולוגית (Coaching) המתמקד בהעצמה ושינוי אורח חייו של המתאמן. בתהליך זה מתרחשת התפתחות ולמידה עצמית תוך התמקדות בחיזוק המנטאלי, הרגשי והפיזי. בפרוייקט זה עיצבנו את הלוגו ואת האתר, תיכנתנו והקמנו את האתר והכנסנו את כל התכנים.

אתר שמספק תחושת אמון על כל מסך

להצעת מחיר להקמת אתר איכותי

Skip to content