MXI – שיווק בדיגיטל

קמפיין מובילי דעה
כרטיס אדי

ניהול הדיגיטל של מרכז ההשתלות הלאומי – כרטיס אדי מציב אתגרים רבים במגוון קהלי יעד. כחלק מפעילות הגדלת חשיפה והגברת מודעות בקרב קהל צעיר, הוצאנו לפועל יחד עם דוברת מרכז ההשתלות דבורה שרר ומגזין לאשה, קמפיין מובילי דעה מוצלח ברשתות חברתיות.

תוצאה

רמת חשיפה ויראלית גבוהה
עלייה של 150% באמת מעורבות ברשתות חברתיות
גידול של 20% במספר החותמים מקהל המטרה.

פתרון

יצירת קמפיין ממוקד ואיכותי עם משפיענים ומובילי דעה בסגמנט קהל צעיר

אתגר

פנייה יצירתית לקהל צעיר בנושא חתימה על כרטיס אדי לשם חשיפת המותג

להצעת מחיר לפרסום ושיווק באינטרנט

Skip to content