MXI – שיווק בדיגיטל

קמפיין אדי 
“הסיפור ממשיך”

שת”פ ייחודי שלנו עם פייסבוק ישראל, דבורה שרר ומשרד שמעוני פינקלשטיין פרלמוטר
המחבר לראשונה בין סיפוריהם של תורמים למושתלים על ידי פיצ’ר תיוג תמונות באינסטגרם.

להצעת מחיר לפרסום ושיווק באינטרנט

Skip to content